Tuesday, 18 January, 2022

Kalender

Kalender

Här ser du allt som händer i Västrabokyrkan framöver. Har du frågor så kontakta oss gärna!

jan
23
sön
Västrabomässa med söndagsskola
jan 23 kl. 10.00

3 söndagen efter Trettondagen • Jesus skapar tro
Christer Borg, Henrik Polback, Rebecka Svensäter

Servering, kommitté 2

På grund av coronarestriktioner är antalet besökare maximerat till 50 personer.

jan
30
sön
Västrabogudstjänst med söndagsskola
jan 30 kl. 10.00

4 söndagen efter Trettondagen • Jesus är vårt hopp
Christer Borg, Rebecka Svensäter

Servering, kommitté 3

På grund av coronarestriktioner är antalet besökare maximerat till 50 personer.

feb
3
tor
Veckomässa
feb 3 kl. 18.00 – 18.30

Magnus Widholm

På grund av coronarestriktioner är antalet besökare maximerat till 50 personer.

Bibelseminarium: Karismatiken i praktiken
feb 3 kl. 18.30

Magnus Widholm

Vad är karismatik i praktiken? Karismatik handlar i huvudsak om områden som berör ämnen, uttryck och verksamheter som relateras till eller som ofta förknippas med talet om Den Helige Ande. Olika kristna traditioner uttrycker sig också olika i ämnet karismatik.

I denna seminarieserie kommer vi att bearbeta ämnen som vår identitet i Kristus, förbönens tjänst, karismatisk liturgi, nådegåvornas funktion, lovsång och tillbedjan, hur man skapar en miljö för Den Helige Ande etc. Vi vill också se hur detta kan se ut i praktiken och i vår kyrkliga tradition, genom att återkomma till exempel ur historien eller ur våra egna och andras erfarenheter.