Monday, 26 September, 2022

Västrabomässa och info vid kaffet.

Västrabomässa och info vid kaffet.

januari 23, 2015 Publicerad av Kommentera

Domsöndagen • Kristi återkomst •
Thomas Petersson, Rebecka Svensäter 
Söndagsskola •
Kyrkkaffe (grupp 4)

 Anders Elfström, sjukhuspastor, informerar om sjukhuskyrkan i Växjö vid kyrkkaffet!