Thursday, 18 August, 2022

Västrabogudstjänst

Västrabogudstjänst

juni 12, 2019 Publicerad av Kommentera

9 söndagen efter trefaldighet Goda förvaltare
Magnus Widholm, Birgitta Quittenbaum
Kyrkkaffe (grupp 1)
Obs – från och med idag är det normal gudstjänsttid kl 10.00 igen efter sommaren