Wednesday, 18 May, 2022

Västrabogudstjänst

Västrabogudstjänst

januari 23, 2015 Publicerad av Kommentera

2 e Trefaldighet • Kallelsen till Guds rike

Magnus Widholm, regional missionledare för EFS i Sydöst-Sverige, predikar; Dag Bjärnhall, Sofia Dahlén
Kyrkkaffe (grupp 1) • Magnus Widholm berättar om sina tankar och visioner för EFS i sydöst