Tuesday, 16 August, 2022

Västrabogudstjänst utomhus, Västrabokyrkans dag

Västrabogudstjänst utomhus, Västrabokyrkans dag

november 23, 2014 Publicerad av Kommentera

1 sönd e Trefaldighet • Vårt dop 
Lars Björksell, Rebecka Svensäter, Psalmorkester •
Bibel-/Bönboks-utdelning till 1- o 4-åringar  •
Kyrkkaffe (grupp 2 o 3)

Västrabokyrkans dag med
utomhusgudstjänst och terminsavslutning