Monday, 26 September, 2022

Västrabogudstjänst

Västrabogudstjänst

november 23, 2014 Publicerad av Kommentera

23 sönd e Trefaldighet • Förlåtelse utan gräns 
Martin Winberg, Rebecka Svensäter, Tg-ungdomarna? •
EJ Söndagsskola/Bibelklubb ! •
Kyrkkaffe (Grupp 6) Med efterföljande info om arbetet i Costa Rica med Amanda Björksell.

(Sommartid slut.)