Tuesday, 16 August, 2022

Körmässa i juletid

Körmässa i juletid

november 23, 2014 Publicerad av Kommentera

4 sönd i Advent • Herrens moder • Carl-Wibert Holmén, Rebecka Svensäter, Åsa Johnsson, Västrabokören, Skogslyckekören • Kyrkkaffe (grupp 6)