Monday, 26 September, 2022

Pilgrimsvandring

Pilgrimsvandring

september 21, 2017 Publicerad av Kommentera

”tema?”

Pilgrimsvandra i Växjö närhet! (Utgångspunkt Västrabokyrkan)

Vandring – gemenskap – måltider– andakter/mässa – tid för eftertanke

Ta med dig kläder efter väder, bra skor och egen matsäck.

Anmälan (senast 4/5) och info:
Dag Bjärnhall, präst
dag.bjarnhall@svenskakyrkan.se
0470-70 48 82