Tuesday, 16 August, 2022

Ekumenisk vesper (aftonbön)

Ekumenisk vesper (aftonbön)

juli 20, 2019 Publicerad av Kommentera

Varannan torsdag (udda veckor).

Vesper, som är latin för ”kväll”, är kyrkans gemensamma aftonbön som firas vid den timme då påsklammet slaktades, då Jesus instiftade nattvarden och sjöng lovsången, samt då han togs ned från korset. Vi ber som Jesus bad med gemensamt lästa psaltarpsalmer och Marias lovsång, Magnificat, som stomme. Den ekumeniska vespern är ett ekumeniskt initiativ där alla
kristna ur olika traditioner är inbjudna att delta.