Monday, 26 September, 2022

Adventsbasar & sjung in advent

Adventsbasar & sjung in advent

november 11, 2014 Publicerad av Kommentera

Kl 14 Adventsbasaren öppnar med bland annat glöggmingel
Kl 15 Sjung in advent

Carl Wibert Holmén, Rebecka Svensäter, Adventskören
Servering (grupp 6 & 1)
Försäljning och auktion
till förmån för EFS missionsarbete