Monday, 26 September, 2022

Kvällsmat i kyrkan 24 april

Kvällsmat i kyrkan 24 april

april 22, 2019 Publicerad av Kommentera
Ingen copyrightIngen copyright

Välkommen onsdag 24 april kl 17.30-19 till en mötesplats mellan nya och gamla deltagare i olika grupper i Västrabo: er i vardagsverksamhet, er som kommer till söndagsgudstjänster och er som sällan eller aldrig varit i Västrabo tidigare.  Alla är välkomna och det är gratis! Vi äter lagad kvällsmat tillsammans i församlingshemmet, mellan Kyrkråttorna som träffas 15-17 och Västrabokören som övar 19-20.30.

Ingen föranmälan. Frivilligt bidrag för maten till Barn i alla länder (BiAL). Vid eventuell allergi kontakta Elisabeth Thorén, tel 070-308 44 49.