2/2 ”Vandra med Sandra” reseminnen…
          med Sandra Gustavsson, diakon

2/3 ”Gäst i England!” Intryck och tankar under
hösten 2016 från Oxford stift, Church of England
          med Dag Bjärnhall, präst

30/3 ”Se våren kommer” sång och diktprogram
          med Eva Carlsson

11/5 ”Skola för fred” om den gode herdens skola i Betlehem
          med Jan-Olof Johansson, biskop emeritus

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *