Den årliga basaren i Västrabokyrkan lockade som vanligt många besökare. Efter att vi under ledning av Rebecka Svensäter och Carl Wibert Holmén sjungit in advent vidtog servering, lotterier, scoutaktiviteter med mera.

Totalt samlades under eftermiddagen in 48 127 kr. Vid gudstjänsten på söndagen gavs ytterligare 3 821 kr i kollekt. Alla insamlade pengar under helgen gick till EFS missionsarbete.

Vi tackar alla som på ett eller annat eller flera sätt bidrog till denna stora och viktiga gåva!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *