Monday, 18 October, 2021

Västrabomässa med söndagsskola

Västrabomässa med söndagsskola

januari 1, 2020 Publicerad av Kommentera

Jungfru Marie bebådelsedag • Guds mäktiga verk
Magnus Widholm, Martin Winberg, Rebecka Svensäter
Västrabokören
Kyrkkaffe (grupp 5)