Thursday, 6 October, 2022

Västrabomässa

Västrabomässa

januari 23, 2015 Publicerad av Kommentera

Jungfru Marie bebådelsedag • Guds mäktiga verk •
Dag Bjärnhall, Rebecka Svensäter, Västrabokören 
Söndagsskola •
Kyrkkaffe (grupp 4)

OBS! Sommartid!