Sunday, 26 June, 2022

Västrabogudstjänst

Västrabogudstjänst

juni 14, 2020 Publicerad av Kommentera

Tionde söndagen efter trefaldighet • Nådens gåvor
Richard Grügiel, Barbro Tyrberg

OBS! Vanlig gudstjänsttid igen. Antalet närvarande är begränsat till 30 personer i kyrkan. Välkomna!