Thursday, 6 October, 2022

Västrabogudstjänst

Västrabogudstjänst

januari 23, 2015 Publicerad av Kommentera

1 söndagen i Advent • Ett nådens år 
Dag Bjärnhall, Rebecka Svensäter, Adventskören, Benjamin Björksell – Trumpet •
Söndagsskola 
Kyrkkaffe (Grupp 6) 

2a årgångens texter!