Thursday, 18 August, 2022

Västrabogudstjänst & Årsmöte i föreningen

Västrabogudstjänst & Årsmöte i föreningen

november 23, 2014 Publicerad av Kommentera

Midfastosöndagen • Livets bröd 
Carl-Wibert Holmén, Rebecka Svensäter,  •
Söndagsskola/Bibelklubb •
Kyrkkaffe (grupp 3)

ca 12.00 Årsmöte i EFS-föreningen efter förstärkt kaffe.