Tuesday, 16 August, 2022

Västrabogudstjänst + info efter kaffet

Västrabogudstjänst + info efter kaffet

januari 23, 2015 Publicerad av Kommentera

Sexagesima  Det levande ordet 
Dag Bjärnhall, Samuel Sassersson 
EJ Söndagsskola 
Kyrkkaffe (grupp 5)

Dag berättar med hjälp av bilder om vistelsen i två församlingar i Church of England efter kaffet.