Wednesday, 18 May, 2022

Temagudstjänst: Mission

Temagudstjänst: Mission

december 16, 2014 Publicerad av Kommentera

Trettondedag jul • Guds härlighet i Kristus
Johannes Grimheden, P-O Byrskog, predikan, Rebecka Svensäter, Hanna Runesson, sång •
Offergång till förmån för EFS Mission
Kyrkkaffe (grupp 4)