Tuesday, 16 August, 2022

Sammanlyst till Mariakyrkan

Sammanlyst till Mariakyrkan

oktober 2, 2019 Publicerad av Kommentera

Söndagen före domssöndagen • Vaksamhet och väntan
OBS – sammanlyst till Mariakyrkan, ingen gudstjänst i Västrabo
Högmässa med söndagsskola
Johannes Grimheden, Stefan Sundelin, Johannes Friberg, Sara Marklund
Mariakören
Stefan Sundelin avtackas