Tuesday, 24 May, 2022

Temagudstjänst: Mission

Temagudstjänst: Mission

december 16, 2014 Publicerad av Kommentera

Trettondedag jul • Guds härlighet i Kristus
Roland Stridh, Rebecka Svensäter •
Offergång till förmån för EFS Mission
Kyrkkaffe (grupp 6)

Sten och Maria Tyrberg berättar om Indien vid kaffet.