Tuesday, 16 August, 2022

Kvällsmat i kyrkan

Kvällsmat i kyrkan

april 29, 2018 Publicerad av Kommentera

En mötesplats mellan deltagare i olika grupper i Västrabo, de i vardagsverksamhet och de som kommer till söndagsgudstjänsterna.  Alla är välkomna och det är gratis! Vi äter kvällsmat tillsammans i församlingshemmet, mellan Kyrkråttorna som träffas 15-17 och Västrabokören som övar 19-20.30.

Ingen föranmälan, frivilligt bidrag för maten. Vid eventuell allergi kontakta Elisabeth Thorén, tel 070-308 44 49.

Höstens andra kvällsmat i kyrkan är onsdag 21 november.