Tuesday, 16 August, 2022

Ekumenisk gudstjänst i Katedralskolans aula

Ekumenisk gudstjänst i Katedralskolans aula

augusti 26, 2018 Publicerad av Kommentera

Söndagen före domssöndagen • Vaksamhet och väntan
Sara Mellergård och medverkande från Equmeniakyrkan, Ulriksbergskyrkan och Hope Church
Barnen har sin egen gudstjänst i Katedralskolans matsal, gäst: Magnus Bredmar

OBS – ingen gudstjänst i Västrabokyrkan!