Friday, 7 October, 2022

Annandag påsk – möte med den uppståndne

Annandag påsk – möte med den uppståndne

april 13, 2020 Publicerad av Kommentera

Jesus visar sig för lärjungarna, bakom slutna och reglade dörrar. Så vill han visa sig också för oss, oavsett hur öppna eller slutna vi känner oss.

Jesus sade till lärjungarna: ”Frid åt er alla”. Så vill han ge också oss sin frid, mitt i dessa oroliga tider.

På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem: ”Frid åt er alla.” Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sade till dem igen: ”Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er.” Sedan andades han på dem och sade: ”Ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden.”

Evangeliet för annandag påsk, Joh 20:19-23