Monday, 26 September, 2022

Över 50 000 till EFS mission

Över 50 000 till EFS mission

december 8, 2014 Publicerad av Kommentera

Den årliga basaren i Västrabokyrkan lockade som vanligt många besökare. Efter att vi under ledning av Rebecka Svensäter och Carl Wibert Holmén sjungit in advent vidtog servering, lotterier, scoutaktiviteter med mera.

Totalt samlades under eftermiddagen in 48 127 kr. Vid gudstjänsten på söndagen gavs ytterligare 3 821 kr i kollekt. Alla insamlade pengar under helgen gick till EFS missionsarbete.

Vi tackar alla som på ett eller annat eller flera sätt bidrog till denna stora och viktiga gåva!