Saturday, 31 July, 2021

Musik » Västrabokören

Västrabokören

Övning onsdagar kl 19-20.30 i kyrksalen

Västrabokören

Västrabokören är en blandad kör som sjunger två- och trestämmig musik. Vi medverkar i gudstjänsterna i Västrabokyrkan några gånger per termin. Nya sångare är alltid välkomna – du kan vara van körsångare eller nybörjare.

Varmt välkommen hälsar
Rebecka Svensäter, kantor
0470-70 49 05
rebecka.svensater@svenskakyrkan.se