Friday, 7 October, 2022

Musik » Musik i gudstjänsten

Musik i gudstjänsten

Lovsångsgrupp

Du som gillar att sjunga och/eller spela får gärna medverka vid gudstjänster.

Hör av dig till
Rebecka Svensäter, kantor
0470-70 49 05
rebecka.svensater@svenskakyrkan.se