Monday, 26 September, 2022

Barn och ungdom » Vandanalu (unga vuxna)

Vandanalu (unga vuxna)

En gång i månaden kl 17.30–19

Gruppen är för närvarande vilande.

Vandanalu är en bibelsamtalsgrupp för dig som gått ut gymnasiet, nyligen eller för länge sedan, och som kallar dig ung vuxen.

Vi träffas en gång i månaden under terminstid.

Ledare

Henrik Polback, präst/ungdomsledare
072–574 35 65
henrik.polback@efs.nu