Välkommen till adventsbasar lördag 26 nov

Sjung in advent, fika, auktion, lotterier … Välkommen till god gemenskap för att samla in pengar till de som behöver hjälp genom EFS mission! Kl 14 Start med mingel och glögg, lotterier med mera.Kl 15 ”Sjung in advent” med adventskören i kyrksalen. Därefter fortsatt samvaro vid kaffeborden.Ca kl 16.30 Auktion på skänkta objekt. Avslutning med …

Välkommen till kvällsmat i kyrkan (messy church)

Onsdag 28 september kl 17.30 är det dags igen för kvällsmat i kyrkan, eller messy church. Det är en mötesplats mellan nya och gamla deltagare i olika sammanhang i Västrabokyrkan: du som deltar i en vardagsverksamhet, du som kommer till söndagsgudstjänster och du som sällan eller aldrig varit i Västrabo tidigare. Vi äter kvällsmat tillsammans …

Tillsammansdag på Hjortsbergagården 3/9

Välkommen till en dag för alla åldrar med gemenskap, undervisning, lek och allvar. Tema: Fred i världen och i församlingen, Västrabokyrkans framtid.Gästtalare: Bertil Åhman, präst i Vasakyrkan, Kalmar Platsen är som vanligt Hjortsbergagården i Hjortsberga utanför Alvesta. Program och anmälan Dagen börjar med drop in-fika klockan 9:30 och därefter föredrag, gruppsamtal och paneldebatt. Benjamin Erdtman …

Vi söker vik vaktmästare på 75 %

Sista ansökningsdag 30 juni. Tillträde 25 augusti eller enligt överenskommelse. EFS är en självständig organisation inom Svenska kyrkan med betoning på den personliga tron på Jesus Kristus, mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom. Vars och ens möjligheter att växa i tro och utvecklas i lärjungaskap är viktiga. Vi vill verka för en kyrka som bärs av mångas …

Musik med andakt på söndagar

Under tre söndagskvällar i sommar – 3, 17 och 31 juli – är det musik med andakt kl 19 i Västrabokyrkan. Efteråt är det enkel servering. Välkommen! Söndag 3/7”Ljuset inom dig” med pianist Helene OlaisonVictor Hjort, prästRebecka Svensäter, musiker Söndag 17/7Sång och musik med Linnea Pettersson och Rebecka SvensäterHenrik Polback, präst Söndag 31/7Röster i rörelse …

Trädgårdsträffar i sommar

Tisdagskvällar i sommar är du som vanligt välkommen hem till någon i församlingen för gemenskap i all enkelhet. Tag med egen fikakorg! Du hittar alla trädgårdsträffarna i kalendern, eller kan du ladda hem pdf-filen nedan med samtliga trädgårdsträffar.

Judisk påskmåltid på skärtorsdag

Vi samlas för en enkel måltid enligt den judiska påsktraditionen. Det blir en utmärkt inledning till nattvardsgudstjänsten kl 19:00. Måltiden firas så som Jesus och hans lärjungar firade den och som den firas än idag av judar. Den ger en djupare förståelse kring det som hände på skärtorsdagen och under påsken. Anmälan senast 12/4 till …

Seminarieserie: Upptäck dina Gudagåvor

Välkommen till en serie träffar för att upptäcka, få insikt i, få kunskap om och frimodigt använda de gåvor vi fått av Gud. träffarna utgår ifrån boken Upptäck dina Gudagåvor av Don & Katie Furtune. Upplägg Seminarieserien består av åtta träffar, torsdagar udda veckor med början 3 mars. Den första samlingen är en introduktion. Ansvariga …

Årsmöte för EFS i Växjö 13 mars

Välkommen till årsmöte för EFS-föreningen i Västrabokyrkan, söndag 13 mars kl 16. Såväl medlemmar som andra intresserade är välkomna! Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 13 februari. Årsmötet börjar kl 16, men alla som vill är först välkomna till årsmöteskaffe kl 15.30 i församlingshemmet.