Tuesday, 16 August, 2022

Västrabomässa med söndagsskola

Västrabomässa med söndagsskola

januari 1, 2020 Publicerad av Kommentera

Jungfru Marie bebådelsedag • Guds mäktiga verk
Magnus Widholm, Martin Winberg, Rebecka Svensäter
Västrabokören
Kyrkkaffe (grupp 5)