Monday, 26 September, 2022

Västrabogudstjänst

Västrabogudstjänst

januari 23, 2015 Publicerad av Kommentera

2 sönd e Trefaldighet • Kallelsen till Guds rike •
Dag Bjärnhall, Rebecka Svensäter •
EJ Kyrkkaffe! •

Lars Björksell avtackas på kyrkkaffet i Skogslyckan. Välkomna dit om ni vill!