Thursday, 18 August, 2022

Västrabogudstjänst, föredrag

Västrabogudstjänst, föredrag

mars 31, 2019 Publicerad av Kommentera

4 söndagen i påsktiden • Vägen till livet
Ola Isacsson, Rebecka Svensäter
Ingrid Lundström, utvecklingskonsulent på EFS riks, predikar över temat ”Vänner kallar jag er – om att lyssna in och följa Jesus i vardagen”
Efteråt, vid kyrkkaffet, talar hon över temat ”Spirande tro i en sekulariserad tid”
Söndagsskola
Kyrkkaffe (grupp 1)