Thursday, 18 August, 2022

Västrabogudstjänst

Västrabogudstjänst

januari 23, 2015 Publicerad av Kommentera

Heliga trefaldighets dag / Missionsdagen Gud – Fader, Son och Ande •
Dag Bjärnhall, Samuel Sassersson 
Ej kyrkkaffe.

Medtag kaffekorg till gemensamma utflykten till Granhults kyrka.