Samtalsforum

”Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag.” Hur ska man se på vår möjlighet att växa som människor?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *