Sunday, 3 July, 2022

Musik med andakt

Musik med andakt

maj 4, 2016 Publicerad av Kommentera

8 e Trefaldighet •
Toner och texter i tillvarons mitt – Marie Carlsson, musiker, Dag Bjärnhall, text 
Dag Bjärnhall, Marie Carlsson •
Enkel servering