Monday, 26 September, 2022

Ekumenisk vesper + Peter Halldorf

Ekumenisk vesper + Peter Halldorf

juli 20, 2019 Publicerad av Kommentera

Varannan torsdag (udda veckor) under hösten 2019 med start 15 augusti. I kväll, efter vespern, får vi besök av Peter Halldorf som berättar om sin senaste bok, Spåren till det fördolda: betraktelser för fastan.

Vesper, som är latin för ”kväll”, är kyrkans gemensamma aftonbön som firas vid den timme då påsklammet slaktades, då Jesus instiftade nattvarden och sjöng lovsången, samt då han togs ned från korset. Vi ber som Jesus bad med gemensamt lästa psaltarpsalmer och Marias lovsång, Magnificat, som stomme. Den ekumeniska vespern är ett ekumeniskt initiativ där alla
kristna ur olika traditioner är inbjudna att delta.