Tuesday, 28 June, 2022

Västrabogudstjänst utomhus

Västrabogudstjänst utomhus

mars 17, 2021 Publicerad av Kommentera

3 söndagen efter Trefaldighet • Förlorad och återfunnen
Melina Blomqvist, Rebecka Svensäter

Söndagarna i juni firar vi utomhusgudstjänster med anvisade platser på kyrkans innergård. Kläder efter väder; ta med paraply om det är risk för regn. Medtag egen kaffekorg. Dessa gudstjänster sänds inte digitalt.

Varmt välkommen!