Sunday, 28 November, 2021

Bibelseminarium: Karismatiken i praktiken

Bibelseminarium: Karismatiken i praktiken

september 29, 2021 Publicerad av Kommentera

Christer Borg

Vad är karismatik i praktiken? Karismatik handlar i huvudsak om områden som berör ämnen, uttryck och verksamheter som relateras till eller som ofta förknippas med talet om Den Helige Ande. Olika kristna traditioner uttrycker sig också olika i ämnet karismatik.

I denna seminarieserie kommer vi att bearbeta ämnen som vår identitet i Kristus, förbönens tjänst, karismatisk liturgi, nådegåvornas funktion, lovsång och tillbedjan, hur man skapar en miljö för Den Helige Ande etc. Vi vill också se hur detta kan se ut i praktiken och i vår kyrkliga tradition, genom att återkomma till exempel ur historien eller ur våra egna och andras erfarenheter.