Monday, 26 September, 2022

Adventsbasar & sjung in advent

Adventsbasar & sjung in advent

november 11, 2014 Publicerad av Kommentera

Försäljning och auktion till förmån för EFS Mission •
Kl 15 Sjung in Advent
Dag Bjärnhall, Rebecka Svensäter, Adventskören •
Servering (grupp 3 & 5)