Välkommen till kvällsmat i kyrkan (messy church)

Onsdag 28 september kl 17.30 är det dags igen för kvällsmat i kyrkan, eller messy church. Det är en mötesplats mellan nya och gamla deltagare i olika sammanhang i Västrabokyrkan: du som deltar i en vardagsverksamhet, du som kommer till söndagsgudstjänster och du som sällan eller aldrig varit i Västrabo tidigare. Vi äter kvällsmat tillsammans …