Barn- och ungdomsverksamhet, grupper, konserter och kyrkkaffe ställs in från och med 14/3

Av omsorg om församlingsmedlemmars, besökares och medarbetares hälsa, särskilt för de som finns i riskgrupper dvs äldre och kroniskt sjuka, har domprost Christopher Meakin fattat följande beslut för Växjö pastorat: Gudstjänster och kyrkliga handlingar Våra inplanerade gudstjänster och kyrkliga handlingar genomförs. Kyrkkaffe och servering Kyrkkaffe serveras inte efter gudstjänsterna. Samtliga konserter ställs in All gruppverksamhet …

INSTÄLLT! Kvällsmat+samtal ons 18/3

Kvällsmaten i kyrkan och den öppna samtalsträffen onsdag 18 mars är inställda, i omsorg om besökare och medarbetare med anledning av coronaviruset. Kl 17.30-19 Kvällsmat i kyrkan. En mötesplats mellan nya och gamla deltagare i Västrabokyrkan: du i vardagsverksamhet, du som kommer till söndagsgudstjänst och du som sällan eller aldrig varit här innan. Välkommen! Ingen …