Kvällsmat i kyrkan 24 april

Välkommen onsdag 24 april kl 17.30-19 till en mötesplats mellan nya och gamla deltagare i olika grupper i Västrabo: er i vardagsverksamhet, er som kommer till söndagsgudstjänster och er som sällan eller aldrig varit i Västrabo tidigare.  Alla är välkomna och det är gratis! Vi äter lagad kvällsmat tillsammans i församlingshemmet, mellan Kyrkråttorna som träffas …