Torsdagsträffar i vår

2/2 ”Vandra med Sandra” reseminnen…           med Sandra Gustavsson, diakon 2/3 ”Gäst i England!” Intryck och tankar under hösten 2016 från Oxford stift, Church of England           med Dag Bjärnhall, präst 30/3 ”Se våren kommer” sång och diktprogram           med Eva Carlsson 11/5 ”Skola för fred” om den gode herdens skola i Betlehem           med Jan-Olof …