Över 50 000 till EFS mission

Den årliga basaren i Västrabokyrkan lockade som vanligt många besökare. Efter att vi under ledning av Rebecka Svensäter och Carl Wibert Holmén sjungit in advent vidtog servering, lotterier, scoutaktiviteter med mera. Totalt samlades under eftermiddagen in 48 127 kr. Vid gudstjänsten på söndagen gavs ytterligare 3 821 kr i kollekt. Alla insamlade pengar under helgen …