Monday, 26 September, 2022

  • Västrabokyrkan är en sam­arbets­kyrka mellan EFS och Svenska kyrkan i Växjö

    Västrabokyrkan är en sam­arbets­kyrka mellan EFS och Svenska kyrkan i Växjö

  • Västrabokyrkan har gudstjänster och aktiviteter för alla åldrar – välkommen till oss!

    Vi har gudstjänster och aktiviteter för alla åldrar – välkommen till oss på Arabygatan 44!

  • Mission, frivilligengagemang och vardagskristendom är tre viktiga ledord för oss

    Mission, frivilligengagemang och vardagskristendom är tre viktiga ledord för oss