Monday, 26 September, 2022

Musik » Gospelkör

Gospelkör

Gospelkören

Vill du sjunga gospel med en mycket inspirerande körledare?

Kom då med i Växjö city gospel i Skogslyckans kyrka!

För mer information, kontakta
Jonas Nilsson, musiker
0470-70 49 08
jonas.nilsson@svenskakyrkan.se