Monday, 26 September, 2022

EFS i Växjö » Styrelse & utskott

Styrelse & utskott

Verksamheten i Västrabo bedrivs av EFS-föreningen. Förutom en styrelse finns det utskott som har hand om olika frågor.

Styrelse

Owe Andersson
Michael Anderzon (vice ordf)
Hans-Eric Fransson (kassör), kassor.vastrabo@efs.nu
Anders Runesson (sekr)
David Söreke
Barbro Tyrberg (ordf), vastrabo@efs.nu
Helle Thulesius

Verksamhetsutskottet

Elisabeth Thorén (sammankallande)
Präst
Kantor
Ungdomsledare
Kontaktperson från styrelsen
Helén Bredmar
Jonas Hammarström
Carl-Johan Svensson

Fastighetsutskottet

Anders Stafström (ordf)
Vaktmästare
Christer Mohlin
Kontaktperson från styrelsen