Om EFS

EFS, som står för Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, är en självständig organisation inom Svenska kyrkan, med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom.

EFS bildades 1856 och rörelsen består av ca 15 000 människor som är medlemmar i någon av de 314 föreningar som finns spridda över landet. Det gemensamma målet är att hjälpa människor att leva nära Jesus Kristus i vardagen.

Mer om EFS historia, teologi, organisation etc hittar du på www.efs.nu.