Sunday, 19 September, 2021

Barn och ungdom » Vandanalu (unga vuxna)

Vandanalu (unga vuxna)

Första onsdagen i månaden kl 17.30-19

Vandanalu – en bibelsamtalsgrupp för dig som gått ut gymnasiet, nyligen eller för länge sedan, och som kallar dig ung vuxen.

Vi träffas första onsdagen i månaden under terminstid.

Ledare

För information, kontakta:

Henrik Polback, präst/ungdomsledare
072–574 35 65
henrik.polback@efs.nu